Smart Team Building

Team Building predstavlja širok spektar aktivnosti koje su namenjene preduzećima, školama, sportskim ekipama, neprofitnim organizacijama…, dizajnirane tako da utiču na poboljšanje timskih performansi. Team Building aktivnosti se sprovode na različite načine i mogu se izvoditi u obliku od krajnje jednostavnih do složenih vezivanja dinamičkih vežbi, simulacija ili višednevnih radionica osmišljenih na način da stimulišu i razvijaju tim.

Generalno gledano, Team Buidingu mesto pripada negde između teorije i prakse organizacionog razvoja, što ne znači da nije primenljiv i na druge oblike organizacionih jedinica, kakvi su između ostalog i sportski klubovi, školske grupe …

Veoma je važno napomenuti da se Team Building ne sme povezati i poistovetiti sa timskom rekreacijom koja se po svojoj prirodi delovanja sastoji od osmišljenih aktivnosti za timove koje su strogo sportsko – rekreativnog karaktera.

Unapređenje
komunikacije

radno mesto postaje prijatnije okruženje

mogućnost boljeg upoznavanja zaposlenih

motivisanje
tima

svi se stavljaju na istu stranu uključujući i postavljanje ciljeva

tim se uči
kako da sam postavi strategiju

pomaže učesnicima
da saznaju
više o sebi

identifikovanje i korišćenje prednosti
članova tima

PROGRAM

Naši programi su usmereni ka klijentima i ka rezultatima koje žele da dobiju.

Svaki klijent je poseban i stoga se i naše ponude tako koncipiraju.

KREIRANJE IDEJE

Na osnovu konkretnih potreba klijenta kreiramo najoptimalniji program.

CUSTOM MADE

Program optimizujemo prema grupi, zahtevima i rezultatima koje žele da dobiju.

REALIZACIJA PROGRAMA

Program se dalje oblikuje prema polaznicima i isporučuje kako bi se ciljevi ispunili.

Igre/Scenarija

REZULTATI NAŠIH PROGRAMA DONOSE KLIJENTIMA I NJIHOVIM TIMOVIMA:

Poboljšane radne veštine u timu

Uspešnije rešavanje problema

Efektivniju komunikaciju

Lakšu i bolju
motivaciju

Prevladavanje
stresa

Stvaranje
uspešnijeg tima

Team Bulding Vežbe / Lični razvoj

Vežbe komunikacije
Ovaj tip team building vežbe, kao što i sama reč kaže, odnosi se na vežbe poboljšanja komunikacije unutar tima i eliminisanja potencijalnih problema u vezi iste. Cilj vežbe je kreirati aktivnost sa akcentom na važnost dobre komunikacije unutar tima.

Vežbe rešavanja problema / donošenja odluke
Ovaj tip vežbi je fokusiran posebno na grupe koje rade zajedno na rešavanju teških problema ili na donošenju složenih odluka. Ovo su ujedno i najčešće vežbe jer imaju direktnu vezu sa onim što poslodavci i očekuju od svojih timova i ono što žele od njih. Cilj vežbe je da se timu da zadatak koji nije očigledan i lako rešiv, ili da se od tima zahteva da do rešenja dođe na kreativan način.

Vežbe planiranja i prilagođavanja
Fokusirane su na aspekte planiranja i sposobnosti prilagođavanja da se odluke menjanju. Veoma bitne stvari za timove su da poseduju sposobnost funkcionisanja čak i u uslovima kada su im dodeljeni kompleksni zadaci ili kada moraju da donose važne odluke. Cilj vežbe je da se prikaže važnost planiranja pre implementacije odluke.

Vežbe poverenja
Podrazumevaju angažovanje tima na način koji će podstaći međusobno poverenje unutar članova tima. Ove vežbe su ponekad teške za primenu jer definitivno postoji različit stepen poverenja između pojedinaca, baš kao i što postoje i različiti stepeni individualnog komfora da se veruje drugima uopšte. Cilj vežbe je stvoriti poverenje među članovima tima.

Podgrupe Team Building vežbi

 • Jednostavna društvena aktivnost – omogućava članovima tima da provedu vreme zajedno.
 • Aktivnosti spajanja tima – kompanija sponzoriše zabavne aktivnosti sa ciljem da se članovi tima bolje upoznaju ( ponekad sa namerom i da inspiriše kreativnost ).
 • Aktivnosti ličnog razvoja – individualni programi sa fizičkim izazovom se daju članovima tima ili grupama.
 • Timske razvojne igre – grupi se daju dinamičke igre dizajnirane da pomognu pojedincima da otkriju kako se pristupa problemu, kako ekipa ili tim funkcionišu zajedno i mogućnost otkrivanja boljih metoda.
 • Psihološka analiza timske uloge i obuka kako da bolje rade zajedno.

NAPOMENA: Sve navedene Team Building vežbe i vežbe iz podgrupe mogu se kombinovati.

Lični razvoj obuhvata aktivnosti koje unapređuju svest i identitet pojedinca, utiču na razvijanje talenata i potencijala, stvarajući neophodan kapital za lakše zapošljavanje, što ujedno vodi ka poboljšanju kvaliteta života i doprinosi ostvarivanju snova i težnji. Sam koncept nije ograničen na samopomaganje, već uključuje formalne i neformalne aktivnosti za razvoj ostalih učesnika kroz uloge učitelja, vodiča, savetnika, trenera, direktora ili mentora. Uzimajući u obzir da lični razvoj zauzima svoje mesto u institucijama (organizacijama) i da se u krajnjem slučaju u okviru njih i odvija, on se odnosi na metode, programe, alate, tehniku i procenu sistema koji podržava razvoj na individualnom nivou u okviru istih.

Na nivou pojedinca, lični razvoj uključuje sledeće aktivnosti:

 • poboljšanje samosvesnosti
 • poboljšanje samopouzdanja
 • izgradnju ili obnovljanje identiteta
 • razvijanje sposobnosti ili talenata
 • povećanje šansi za zapošljavanjem
 • utiče na duhovni razvoj
 • poboljšanje kvaliteta života
 • poboljšanje zdravlja
 • ispunjavanje težnji
 • definisanje i izvršavanje ličnih razvojnih planova
 • poboljšanje socijalnih sposobnosti

Koncept ličnog razvoja obuhvata mnogo šire polje nego što je to samo samorazvoj ili samopomoć. Lični razvoj obuhvata i razvoj drugih iz okruženja. To se može odvijati uz dodeljene uloge kao što su one koje se odnose na nastavnike ili mentore i to bilo kroz lične nadležnosti ( kao što su to recimo veštine menadžera u razvijanju potencijala zaposlenih ) ili profesionalne usluge tipa pružanja određene vrste obuke, procene, treninga…

Posle rada na ličnom usavršavanju, a samim tim i na usavršavanju okruženja, lični razvoj postaje polje stalne prakse i istraživanja. Zanimljivo je da se lični razvoj kao tema, ali i kao polje istraživanja sve više pojavljuje u naučnim časopisima i knjigama koje se bave tematikom organizacionog poslovanja.

Bilo koja vrsta razvoja – bilo da se radi o ekonomskom razvoju, političkom, biološkom, organizacionom ili ličnom, zahteva neku vrstu okvira od koga se mora poći ako se želi saznati da li su se ciljane promene zaista i dogodile.

Želite da Vaši zaposleni dožive nezaboravan doživljaj, a ujedno se oslobode akumuliranog stresa i pojačaju svoje samopouzdanje?