Želite pozitivan, pouzdan i efikasan tim?

Želite da Vaši zaposleni dožive nezaboravan doživljaj, a ujedno se oslobode akumuliranog stresa i pojačaju svoje samopouzdanje?

Poverenje – Planiranje – Odluka – Komunikacija

Team Building može biti avantura, zabava, rekreacija i naravno, edukacija!
Ciljeve dogovaramo zajedno!

Team Building predstavlja širok spektar aktivnosti koje su namenjene preduzećima, školama, sportskim ekipama, neprofitnim organizacijama…, dizajnirane tako da utiču na poboljšanje timskih performansi. Aktivnosti se sprovode na različite načine i mogu se izvoditi u obliku od krajnje jednostavnih do složenih vezivanja dinamičkih vežbi, simulacija ili višednevnih radionica osmišljenih na način da stimulišu i razvijaju tim.

Unapređenje
komunikacije

radno mesto postaje prijatnije okruženje

mogućnost boljeg upoznavanja zaposlenih

motivisanje
tima

svi se stavljaju na istu stranu uključujući i postavljanje ciljeva

tim se uči
kako da sam postavi strategiju

pomaže učesnicima
da saznaju
više o sebi

identifikovanje i korišćenje prednosti
članova tima

Program

Naši programi su usmereni ka klijentima i ka rezultatima koje žele da dobiju.

Svaki klijent je poseban i stoga se i naše ponude tako koncipiraju.

Team Building vežbe

Timske vežbe sastoje od raznih zadataka dizajniranih na način da razviju članovima tima ili grupe njihovu sposobnost da rade zajedno i efikasno. Postoje mnoge vrste Team Building aktivnosti koje se bukvalno rangiraju od dečijih igara pa sve do igara koje su izuzetno zahtevne i teške ( roman igre* ) i koje su namenjene specifičnim potrebama. Isto tako, postoje i vežbe koje se sastoje iz više vežbi – tačnije kurseva koji mogu da traju i po nekoliko dana.

Vežbe
komunikacije

Ovaj tip team building vežbe, kao što i sama reč kaže, odnosi se na vežbe poboljšanja komunikacije unutar tima i eliminisanja potencijalnih problema u vezi iste. Cilj vežbe je kreirati aktivnost sa akcentom na važnost dobre komunikacije unutar tima.

Vežbe rešavanja problema
donošenja odluke

Ovaj tip vežbi je fokusiran posebno na grupe koje rade zajedno na rešavanju teških problema ili na donošenju složenih odluka. Ovo su ujedno i najčešće vežbe jer imaju direktnu vezu sa onim što poslodavci i očekuju od svojih timova i ono što žele od njih. Cilj vežbe je da se timu da zadatak koji nije očigledan i lako rešiv, ili da se od tima zahteva da do rešenja dođe na kreativan način.

Vežbe planiranja
i prilagodjavanja

Fokusirane su na aspekte planiranja i sposobnosti prilagođavanja da se odluke menjanju. Veoma bitne stvari za timove su da poseduju sposobnost funkcionisanja čak i u uslovima kada su im dodeljeni kompleksni zadaci ili kada moraju da donose važne odluke. Cilj vežbe je da se prikaže važnost planiranja pre implementacije odluke.

Vežbe
poverenja

Podrazumevaju angažovanje tima na način koji će podstaći međusobno poverenje unutar članova tima. Ove vežbe su ponekad teške za primenu jer definitivno postoji različit stepen poverenja između pojedinaca, baš kao i što postoje i različiti stepeni individualnog komfora da se veruje drugima uopšte. Cilj vežbe je stvoriti poverenje među članovima tima.

Lični razvoj

Lični razvoj obuhvata aktivnosti koje unapređuju svest i identitet pojedinca, utiču na razvijanje talenata i potencijala, stvarajući neophodan kapital za lakše zapošljavanje, što ujedno vodi ka poboljšanju kvaliteta života i doprinosi ostvarivanju snova i težnji. Sam koncept nije ograničen na samopomaganje, već uključuje formalne i neformalne aktivnosti za razvoj ostalih učesnika kroz uloge učitelja, vodiča, savetnika, trenera, direktora ili mentora. 

Da li ste spremni za budućnost odmora?
Da li bi ste želeli da se po završetku odmora osećate puni energije,
poletni, odmorni, srećni i sremni za nove pobede..

Reference